Uchovajme účinnosť antibiotík / Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách

18. novembra si každoročne pripomíname Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách. Svetová zdravotnícka organizácia, Spojené národy a ďalšie organizácie vyzývajú k uvedomeniu si ohrozenia verejného zdravia prostredníctvom antibiotickej rezistencie a zároveň upozorňujú na dôležitosť rozvážneho používania antibiotík.

Už po trinásty krát usporiada svetová homeopatická organizácia WHAO v dňoch 10.-16.apríla týždeň povedomia o homeopatii. Homeopati na celom svete vrátane Slovenska budú tento krát informovať verejnosť o efektívnej, rýchlej a bezpečnej homeopatickej liečbe pre starších ľudí a dôchodcov.

Šot Českej televízie poukazuje na nárast záujmu o homeopatiu v Čechách napriek pochybnostiam v túto metódu zo strany odborných lekárskych spoločností.

HOMEOPATIKA - léčba, o které se raději příliš nemluví

V Mníchove sa však homeopatii nikto nediví a v tamojších nemocniciach sa používa často. Najviac na detských klinikách a onkológii. Doktorka Sigrid Kruseová vedie špeciálny tím štyroch lekárov na detskej klinike univerzitnej nemocnice v Mníchove.

"Máme záujem o podporu a rozvoj homeopatie," zaznelo v prejave nepálskeho ministra zdravia M. Alama na otváracom ceremoniáli Medzinárodnej konferencie o homeopatii vo svete, ktorej sa zúčastnilo viac ako 2 000 delegátov z 25 krajín.