Dlhodobá štúdia podložila používanie homeopatík u detí.

Inštitút Roberta Kocha aktuálne hovorí, že 26% detí a mládeže v Nemecku trpí minimálne jedným atopickým ochorením /astma bronchiale, senná nádcha, neurodermititída./  [1] Pomoc  pre týchto pacientov by mohla ponúknuť  podľa práve vyšlej štúdie homeopatia. [2]

582 pediatrov zo šiestich krajín sa zapojilo do medzinárodnej štúdie, ktorá ukázala, že 99 percent z nich doporučilo svojim pacientom do 12 rokov v predchádzajúcom roku prírodné produkty a 76 percent homeopatiká.

Existuje veľké množstvo vedeckých štúdií na ľuďoch, zvieratách i rastlinách, ktoré potvrdzujú pozitívny efekt homeopatie na zdravie, ktorý v žiadnom prípadne nemožno pripísať placebo efektu. Ponúkame Vám zoznam niekoľkých z nich:

Správa The Health Technology Assessment  o efektívnosti a nákladovej efektívnosti, ako aj vhodnosti homeopatie bola zostavená pre Švajčiarsky federálny úrad verejného zdravia (BAG) v rámci Programu na ohodnotenie komplementárnej medicíny (PEK).

Viac o štúdii na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1688307

 

 

V roku 1991 bola v British Medical Journal uverejnená metaanalýza skúmajúca 107 štúdií účinnosti homeopatických liekov, pričom 81 z nich preukázalo pozitívny účinok homeopatie (1). Z najlepších 22 štúdii, spĺňajúcich najprísnejšie kritéria preukázalo účinnosť 15 z nich. Vedci prišli k nasledovnému záveru: