Dvojito zaslepená crossover štúdia potvrdzuje účinnosť homeopatických prostriedkov u hyperaktívnych detí. Vo väčšine prípadov stačilo len užívanie homeopatík....

Nasledujúci výskum dokázal na bunkovej úrovni hlavnú tézu homeopatie „Similum similimum curentur“- podobné sa lieči podobným. Keďže išlo o oživovanie buniek poškodených oxidom arsenitým homeopatikom arsenicum album(čo je homeopatikum pripravené z oxidu arsenitého).