Pozývame Vás na seminár Dr. Markusa Kuntoscha z Nemecka, ktorého už poznáme z jeho prvých dvoch seminárov. Obľúbili sme si ho pre jeho hlboké znalosti, zrozumiteľnosť s akou ich vie predať ďalej a priateľskú povahu.

Markus pracuje spolu s Dr. Ulrichom Welte v ambulancii vydavateľstva Narayany v Kanderne v Nemecku. Obaja majú veľmi bohatú prax a sú priamo v zdroji nových poznatkov Nemecka a celého sveta. (Narayana sa stala najväčším svetovým vydavateľom homeopatickej literatúry.) Dr. Kuntosch vydal knihu o vtákoch.

Dr. Yogesh Sehgal z Indie zavíta opäť do Bratislavy. V dňoch 5.- 8 októbra 2018 sa s nami opäť podelí o svoje prípady z praxe a najnovšie poznatky v Sehgalovej metóde. 

Súčasťou seminára budú aj praktické vyšetrenia naživo, ktoré sa budú konať v pondelok 8.10.2018 od 9.00 do 15.00 hod. 

SPIDERS and SNAKES – common features and differentiating qualities, specific remedies from both groups. Several cases of INSECTS

Dr. Jonathan Hardy continues his amazing series of seminars in Slovakia by explaining common themes and specific features of remedies from groups of spiders and snakes.

We invite you to the 5th seminar of Michal Yakir in Slovakia dedicated to 4th column of her table: Zingiberales, Orhidales, Poales (Monocots), Dilleniales, Theales, Ericales, Primulales, Cucurbitales, Capparales, Salicales (Dicots). Just as we use the mineral orderas an overview concepts reflecting human pathology, we can use the botanical systematics evolutional order to construct an overview of our entire Materia Medica plant remedies. 

Pozývame Vás na v poradí 4. seminár školy Michal Yakir, PhD, RCHom, na Slovensku. Tento seminár bude venovaný 3. stĺpcu tabuľky – Caryophyllideae. Michal pracuje ako homeopatka už 25 rokov. Už od začiatku svojej homeopatickej praxe hľadala súvislosť medzi homeopatickými liekmi a prírodnými zákonmi, ktoré sa prejavujú u rastlín v ich evolučnom vývoji a ich botanickej klasifikácii. Mnoho rokov skúmala tieto otázky, až nakoniec vznikla v spolupráci s jej kolegami fascinujúca syntéza homeopatického, botanického a psychologického pohľadu na prírodu. Ich integrácia viedla k vzniku Tabuľky rastlín.