• Slovenská komora homeopatov

  SKH je profesné združenie homeopatov na Slovensku. Vznikli sme 15.08.2007 v Bratislave a máme viac ako 200 členov. Našimi členmi sú profesionálni homeopati a študenti homeopatie. Vedieme tiež zoznam priaznivcov homeopatie.
 • Cieľom komory

  je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti homeopatie na Slovensku, vzdelávanie homeopatov, publikačná činnosť, presadzovanie legislatívnych zmien pre definovanie práce homeopata a ochrana činnosti homeopatov.
 • Záujmy našich členov a homeopatie

  zastupujeme nielen na Slovensku ale aj na európskej a medzinárodnej úrovni. Sme členmi Medzinárodnej rady pre homeopatiu ICH, Európskej centrálnej rady homeopatov ECCH a World Homeopathy Awareness Organisation WHAO.
 • 1
 • 2
 • 3
 • O SKH
Medzinárodnej rady pre homeopatiu ICH
ICH International Council For Homeopathy
Európskej centrálnej rady homeopatov
ECCH European Central Council of Homoepaths
World Homeopathy Awareness Organisation
WHAO World Homeopathy Awareness Organisation

Ak vám záleží na rozvoji alternatívnej medicíny, môžete ju podporiť tým, že venujete 2% zo svojej už zaplatenej dane z príjmu. Cieľom Slovenskej komory homeopatov je podpora a rozvíjanie homeopatie na Slovensku a presadzovanie legislatívnych zmien, aby aj v našej krajine vznikla oficiálna možnosť pracovať ako homeopat.

Postačí, ak personálnemu oddeleniu alebo Vašej účtovníčke predložíte nasledovné údaje: 

Obchodné meno alebo názov: Slovenská komora homeopatov
Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Sadová 396/20, 058 01 Poprad
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42127327

Ako jednotlivci toho veľa nezmôžeme, ale ako skupina máme veľkú šancu rozšíriť homeopatiu na Slovensku medzi veľké množstvo ľudí. Každý z nás môže pomôcť:

- príspevkom 2% zo svojej už zaplatenej dane z príjmu,
- oslovením svojich blízkych, priateľov, obchodných partnerov o možnosti podpory homeopatie formou 2% zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2018

Prehľadne uvedené potrebné tlačivá pre zamestnanca, fyzickú osobu a právnickú osobu nájdete na tomto odkaze:

https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ďakujeme za Vašu podporu. Spolu dokážeme viac!

MUDr. Vladimír Petroci
predseda Slovenskej komory homeopatov
www.komorahomeopatov.sk

 

 
 

 

dobromat

Anketa

Pomohla Vám homeopatia?
Odporučili by ste homeopatiu svojim blízkym a priateľom?
Regenračné centrum

Facebook