Pozývame Vás na 3. seminár školy Michal Yakir, PhD, RCHom, na Slovensku, ktorý bude venovaný 2. stĺpcu tabuľky – Arales, Arecales z jednoklíčnolistých a triede Hamamelids s radmi urticales, hamamelidales, juglandales, fagales zo skupiny dvojklíčnolistých.

V malebnom prostredí historickej Levoče sa v dňoch 6.-9.júla 2017 konala letná škola homeopatie. Prednášala  Dr. Oľga Fatula z Moskvy, uznávaná odborníčka na živočíšnu ríšu. Atraktívna téma zvierat pritiahla účastníkov a homeopatov z Čiech, Poľska a Slovenska, ktorí sa zišli v hojnom počte a v družnej slovanskej atmosfére strávili spolu štyri inšpiratívne dni.

Slovenská komora homeopatov pripravila v spolupráci so SAKH na obdobie 2017 - 2018 zahraničné semináre popredných svetových homeopatov.