Existuje veľké množstvo vedeckých štúdií na ľuďoch, zvieratách i rastlinách, ktoré potvrdzujú pozitívny efekt homeopatie na zdravie, ktorý v žiadnom prípadne nemožno pripísať placebo efektu. Ponúkame Vám zoznam niekoľkých z nich:

V roku 1991 bola v British Medical Journal uverejnená metaanalýza skúmajúca 107 štúdií účinnosti homeopatických liekov, pričom 81 z nich preukázalo pozitívny účinok homeopatie (1). Z najlepších 22 štúdii, spĺňajúcich najprísnejšie kritéria preukázalo účinnosť 15 z nich. Vedci prišli k nasledovnému záveru:

Nasledujúci výskum dokázal na bunkovej úrovni hlavnú tézu homeopatie „Similum similimum curentur“- podobné sa lieči podobným. Keďže išlo o oživovanie buniek poškodených oxidom arsenitým homeopatikom arsenicum album(čo je homeopatikum pripravené z oxidu arsenitého).

Dvojito zaslepená crossover štúdia potvrdzuje účinnosť homeopatických prostriedkov u hyperaktívnych detí. Vo väčšine prípadov stačilo len užívanie homeopatík....